عوارض جراحی انحراف بینی

هدف از جراحی انحراف بینی

هدف از جراحی انحراف بینی

هدف از جراحی انحراف بینی در کنار سیل عظیم جراحی های زیبایی بینی افرادی نیز هستند که این جراحی را تنها با هدف درمانی دنبال می کنند. در واقع آن ها هدف ابتدایی در این جراحی را درمان می دانند و درجه دوم ایجاد زیبایی مد نظر آن ها است. اغلب افرادی که برای درمان بیماری های...

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی تیغه بینی یا سپتوم، که دیواره ایست متشکل از استخوان ها و غضروف، دو مجرای بینی را از هم جدا می کند. زمانی که از انحراف بینی صحبت می کنیم در اصل انحراف این تیغه بینی مدنظرمان است و زمانی این اتفاق می افتد که تیغه بینی به یک طرف حرکت کرده باشد. برخی...

Call Now Buttonتماس با پزشک
fa_IRفارسی